DIGITALT WAKE-UP KALD FOR SMV I RETAIL

Detailhandlen er den tredje mest udfordrede branche (Dansk Erhverv) i Danmark, og for at fastholde salget må der anvendes nye metoder og værktøjer. Mens centerbutikker har undergået en tvungen nedlukning, og andre holder lukket af egen vilje, fortsætter nogle butikker med at holde åbent, til trods for krisen og den lave kundestrøm, da de forsøger at overleve på den spæde mængde kunder der er. Og netop kunder er en mangelvare ude i butikkerne, hvor branchen kører med indeks 15 (Sko-Ringen), så det knap kan betale sig at holde åbent.

Det er lige nu en overlevelseskamp specielt for vores små og mellemstore virksomheder (SMV), der er udfordret på deres levebrød i disse tider.

Retail er tvunget i knæ og er derfor nødt til at tænke nyt for at kunne overleve de nuværende markeds- og forretningsvilkår under krisen. SMV’erne kan derfor ikke længere kun tænke driftsoptimering og omkostningsminimering, men bliver nød til at have to hænder på roret for at kunne sejle lige i uvejret – én hånd til at styre driften og én hånd til at styre ud mod nye ukendte farvande som digitalisering og udvikling af nye forretningsmodeller. Jævnførende Finanansministeriets scenarier for dansk økonomi, vil der være et dyk på 3-6 procent i BNP i forlængelse af Corona krisen. Det kan ses af figuren nedenfor, hvor der er vist de 3 scenarier for hvordan Danmark kan komme ud af krisen, og hvor det er vigtigt for virksomhederne at vælge en ny strategi indeholdende digitalisering og innovation.

Finansministeriet, Scenarier for dansk økonomi i lyset af Corona virus, 9. april

Det er kort sagt et wake-up kald for SMV i Retail at der netop nu skal tænktes langsigtet, når både forretnings- samt den digitale strategi skal lægges for fremtiden.

Under strategiarbejdet er virksomhederne nødt til at medtænke deres sårbarhed ved fokus dels på en enstrenget Supply Chain model samt en for stor afhængighed af de Asiatiske lande og deres produktionskapacitet. Et udfald heraf kunne være, at vi i fremtiden nok kommer til at se noget produktion tilbageført til Europa samt produceret lokalt med nye hightech løsninger.

Eksempler på ny teknologi kunne være robotter eller 3D-printere, der vil kunne skabe stordriftsfordele ved lokal produktion, sammenholdt med risikoen for manglende leverancer. Vi vil nok ikke blive selvforsynende i Europa eller Skandinavien, men mere fleksible og modstandsdygtige overfor nye udfordringer som pandemier eller andre fremtidige kriser.

Digitalisering – det har vi ikke tid til lige nu…

I Danmark har vi som foregangsland igangsat en masse forskellige initiativer til at drive digitalisering og innovation for at udvikle SMV’erne, herunder Digital Vækst samt nuværende Digital Ledelseskultur, som støttes af Erhvervsstyrelsen med midler fra EU.

Der er dog stadig mange SMV’er, der ikke har påbegyndt digitalisering under påskuddet ’vi har ikke tid lige nu’ til at igangsætte nye projekter.

Nu står alle på en ’brændende platform’, hvor det fremover vil være en forudsætning, at virksomhederne indtænker digitalisering gennem nye teknologier såsom robotter, automatisering, IoT og andre intelligente løsninger for at overleve fremtidige kriser.

Kort sagt har vi nu været vidne til, præcis hvor vigtigt strategiarbejdet er herunder den nye disciplin at indtænke ’skrækscenarier’ for mulige udfald som bl.a. pandemier, kriser i produktionslande, manglende transportmuligheder af varer etc.

Forbrugerne ændrer adfærd

En anden udfordring, der vil gøre sig gældende fremover, er, at forbrugerne nu vil ændre deres adfærd dels på baggrund af en mulig recession – og dermed et mindre forbrug – samt en mulighed for at gå mod et mere bæredygtigt indkøbsmønster.

Tilsvarende kan vi forvente, at forbrugerne i fremtiden vil købe mere langtidsholdbare produkter og varer, som vil erstatte den nuværende og kortsigtede ’køb-og-smid-ud’ kultur.

Her vil forbrugerne højst sandsynligt i fremtiden kigge efter brands, der er transparente i forhold til nedbringelse af kulstof (Co2), bæredygtighed og cirkulærøkonomi. Her bliver produktion, transport og distribution af produkterne en konkurrencefordel i fremtiden.

Det ses blandt andet i trenden fra USA, hvor forbrugernes efterspørger et mindre forbrug og dermed et større fokus på genbrug, udlejning, reparation samt tilsvarende cirkulære økonomiske tiltag.

Nye tiltag gennem digitalisering

Når vi kigger på trusler samt de nye udfordringer (jvf. figur ovenfor) overfor det eksisterende Retailmarked, vil det kræve, at SMV’erne påbegynder digitalisering eller udviklingen af nye tiltag, hvor en eller flere af nedenstående eksempler ville kunne indgå:

 • Mere lokalforankret samarbejde gennem bl.a. foreningstankegangen
 • Digitalisering gennem anvendelse af robotter, AI, VR, IoT-løsninger m.fl.
 • Fokus på mere integrerede vertikale værdikæder
 • Forbrugere, produktion og varer kommer tættere på kunderne
 • Nye bæredygtige cirkulære samarbejder og ’foreninger’
 • Mindre arbejdskraftsafhængighed i fremtiden

Det lyder som enkle tiltag, der hurtigt kan igangsættes, men virksomhederne skal passe på, at det ikke bliver en overspringshandling, hvor man søger en her-og-nu-løsning på alle problematikkerne. De SMV’er jeg har arbejdet sammen med ønsker alle en ’liste-med-løsninger’, som de kan implementere hurtigt hjemme i stuen. Det er ikke sjældent, at jeg bliver spurgt om, hvilket stykke software skal virksomheden bruge for hurtigt at igangsætte flere kampagner på de sociale medier?

Det er vigtigt at virksomheden først får fastlagt sin overordnede strategi og målsætninger, for herefter at kigge på mulighederne for at opnå sit resultat. Samtidigt har krisen lært os, at man skal sørge for at have et miks af online og offline tilstedeværelse over for forbrugerne, så man har to ben at støtte sig på.

SMV’er i Retail og andre brancher står overfor en tid, hvor det ikke er tilstrækkeligt at blive digitaliseret, men derimod ligeledes at få kigget sin strategi og forretningsmodel efter i sømmene. Her skal virksomheden tage højde for, at deres nye forretningsmodeller skal have indtænkt flere nye faktorer herunder:

 • En ændring af antal medarbejdere i detailhandlen
 • En opgradering af sin E-commerce tilstedeværelse via eksterne platforme eller egen interne
 • En ændring af tilgang til forbrugerne gennem f.eks. liveshows præsenteret af medarbejdere (online kataloger, WeChat konsultationer, Social Selling arrangementer)
 • En stillingtagen til butiksareal størrelser i fremtiden
 • En genforhandling af fremtidige huslejekontrakter til begge parters fordel
 • Nye former for butikssamarbejde som f.eks. fælles butikslokaler, pop-up butikker etc.
 • Alternative forbrugerdrevne salgsløsninger (udleje, lease, låne, bytte, abonnement etc.) for at mindske forbrugernes investeringer

Der er overordnet en forretningsmæssig fordel ved at implementere ovenstående punkter, da krisen vil ændre vores forbrugeradfærd over mod de digitale platforme i fremtiden. SMV’erne er derfor tvunget til at tænke nye kanalstrategier for at imødegå ændringer i forbrugernes adfærdsmønstre, der vil føre til at nye forretningsmodeller såsom abonnementsordninger og genopfyldningsaftaler via online webshops hos leverandørerne etc.

Hvad kan vi lære af resten af verdenen?

Mens vi i Europa har store udfordringer på grund af krisen, er andre lande såsom Kina gradvist på vej mod normale tilstande, hvilket allerede tillader os at se, hvem der kommer stærkere tilbage, og hvem der taber terræn.

I Kina er man længere fremme i digitaliseringen da man har andre innovative tilgange til forbrugerne, hvor der er en stigende tendens til online salg eller salg via live-streaming, hvor virksomhederne blender retail og underholdning til en effektiv salgsmaskine. Alibaba’s Tao Bao markedsplads har over 4.000 live-stream værter, og større kendte brands anvender TMall som løsning til salg af deres produkter.

Kinas andenstørste møbelkæde anvendte deres 232 medarbejdere til at generere næsten 5.000 live-stream optagelser under Corona virus nedlukningen, og på blot en uge nåede disse 3,5 millioner tilskuer.

I Østen er man meget længere fremme i online- og live-stream som salgskanal, og her har man haft succes med at ændre den digitale kunderejse. Medarbejderne ude i butikkerne er blevet opkvalificeret til at være ’værter’ for deres egne live-stream kanaler, hvor de har kunnet sælge direkte til forbrugerne fra butikkens udstillingslokale. Fokus har været på at fastholde og tiltrække publikum for at være klar til tiden efter krisen.

Vil du vækste din virksomhed gennem digitalisering?

Hvordan kommer du i gang med digitaliseringen som SMV’er, og er din virksomhed blevet mere moden nu, hvor krisen har vist, hvor sårbare vi kan være. Hvis du har brug for input til udvikling af din langsigtede strategi så hør mere omkring Digital Ledelseskultur, hvor du får sparring til udvikling af din digitale strategi sammen med andre SMV’er der står i samme situation.

For yderligere information kontakt:

Micael Duncan, projektleder: midu@kea.dk, mobil: 29 10 20 19.

Robert Erichsen, konsulent: xrer@kea.dk, mobil: 21 29 99 09

Digital Ledelseskultur er projekt støttet af Erhvervstyrelsen og EU, for at hjælpe SMV’ere til at igangsætte digitalisering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.