De fleste små og mellemstore virksomheder kender allerede til ny teknologi og flere har allerede arbejdet med forskellige teknologier for at forbedrer interne arbejdsgange, processor og rutiner. Det er bedre kendt som digitalisering, hvor man sætter strøm til intern processor.

Virksomhederne bør i stigende grad rette opmærksomheden mod, hvordan teknologien kan anvendes til at skabe nye forretningsmodeller, der kan bidrage til at løse deres kunders behov på nye måder.

Dog skal virksomhederne være forbedret på, at digitalisering ændrer to helt basale betingelser for at drive virksomhed i fremtiden (Kræmmergaard 2018):

  1. Forholdet til kunden – de ønsker individualiserede løsninger der er tilpasset dem
  2. Nyt ‘mindset’ – som konsekvens af ovenstående kræver det, at virksomhederne stiller krav til organisering, tiltrækning af kompetencer, nye samarbejdsformer, nye forretningsmodeller m.m.

Den største udfordring er i virkeligheden at nå til erkendelsen af, at det er nødvendigt at digitalisere sin virksomhed, og det betyder uigenkaldeligt farvel til nogle måder at tænke og handle på.

Nedenfor er en oversigt over nye forretningsmodeller, inklusiv en forklaring samt eksempler på virksomheder der anvender en eller flere af forretningsmodellerne: